Magistrale bereiding als wapen tegen hoge prijzen van medicijnen
December 18, 2018

Wij, de patient advocates van Inspire2Live zijn verheugd over het aannemen van de motie Westerveld c.s. over magistrale bereiding (zie bijlage kst-34834-8).

De aangenomen motie roept de regering op om praktische en juridische obstakels rond magistrale bereiding (in het geval van exorbitante prijzen) te inventariseren bij apothekers en ziekenhuizen en om op basis van die inventarisatie de inzet van magistrale bereiding te ondersteunen.

Deze motie is volledig in lijn met het al twee jaar geleden gestarte pleidooi van Inspire2Live om de belemmeringen voor magistrale bereiding weg te nemen en ons voornemen om desnoods in dat kader een rechtszaak uit te lokken rond de vraag wat zwaarder weegt: het recht van het patent of het recht van de patiënt. Inspire2Live wist zich daarbij gesteund door het rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de in het kader van de initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!” samenwerkende Tweedekamerfracties van PvdA, GroenLinks en SP en 50-Plus Kamerlid Léonie Sazias.

Recent heeft Inspire2Live ook weer de mogelijkheid van magistrale bereiding genoemd als kans en oplossingsrichting bij haar petitie over excellente kankercentra: https://inspire2live.org/news/inspire2live-wil-van-ikea-ziekenhuizen-naar-excellente-kankercentra/

We hopen dat ook al onze andere aanbevelingen om de allerbeste oncologische zorg, gebaseerd op de allerbeste diagnostiek, voor iedereen beschikbaar te maken en te houden, zullen leiden tot net zulke succesvolle moties tot wijziging van het huidige beleid.

Voor nader info: Peter Kapitein (peter.kapitein@inspire2live.org / 0652496099).