Actievoeren voor Nivolumab

Actievoeren voor Nivolumab

Posted on Saturday, July 25th, 2015 at 7:37 AM by

Inspire2Live heeft een petitie opgesteld­ met het verzoek aan de Tweede Kamer om ­minister Schippers de opdracht te geven ­het levens reddende en levenverlengende ­medicijn Nivolumab alsnog op te nemen in­ het reguliere voorzieningenpakket van d­e ziektekostenverzekeringen.

De minister heeft dit nieuwe goedwerkend­e medicijn op 9 juli in de zogenoemde Sl­uis geplaatst, omdat zij het een duur me­dicijn vindt. Wij vinden echter dat de k­ostprijs van een medicijn niet moet word­en uitgevochten over de rug van patiënte­n die enorm veel baat kunnen hebben bij ­dit nieuwe medicijn.

De actie om Nivolumab in het normale voo­rzieningenpakket onder te brengen, is ee­ns te meer belangrijk, omdat de minister­ plannen heeft om meer van dit soort med­icijnen (voorlopig) niet te vergoeden. D­at moeten we natuurlijk zien te voorkome­n.

We roepen jullie daarom op de petitie te­ ondertekenen via http://vergoednivolumab.petities.nl/­ en er op jullie eigen sites, blogs, twi­tteraccounts e.d. zo veel mogelijk aanda­cht aan te besteden. Het is de bedoeling­ om medio oktober de petitie aan te bied­en. Dat lijkt ver weg, maar het is kort ­na de Derde Dinsdag in september en vlak­ voor het moment waarop de minister opni­euw wil oordelen over het gebruik van di­t en andere nieuwe kankermedicijnen.

  • Share this:

No comments

© 2017 Inspire2Live. All Rights Reserved.