• Peter blogt: Waarom we allemaal het boek over de ontdekkingsreis van Bob Pinedo moeten lezen

  Peter Kapitein
  Posted on Sunday, December 10th, 2017 at 11:24 AM by

  ‘Nieuwsgierig’, dat is het woord dat op iedere pagina door je hoofd gaat. Bob Pinedo is nieuwsgierig en altijd op zoek naar een oplossing voor een patiënt. Dat maakt hem tot de grootste patiëntendokter en kankerwetenschapper die Nederland kent. In het boek ‘De ontdekkingsreis van Bob Pinedo’ wordt dit allemaal prachtig beschreven door René Steenhorst, journalist en schrijver. Steenhorst tekent op hoe Pinedo in zijn leven altijd de patiënt voorop heeft gesteld en nooit heeft opgegeven. Pinedo is een held en zoals het met helden gaat; ze hebben heel veel vrienden en enkele verklaarde tegenstanders. Het meest sprekende voorbeeld van tegenstanders komt uit zijn eigen VUMC, die enkele behandelingen, direct na zijn pensionering in 2008, uit het behandel-protocol hebben geschrapt. Schrijnend en rampzalig voor patiënten.

  Wat een geweldig boek. Een pageturner, zo kan je ‘De ontdekkingsreis van Bob Pinedo’ noemen. Het leest snel en prettig. Soms verbaas je je, soms irriteer je je aan de omgeving van Pinedo die hem af en toe onverantwoord vindt. Maar bewondering is wat overheerst. Pinedo is er de man niet naar om bewonderd te willen worden, maar je ontkomt er toch niet aan. Wat heeft hij zijn leven ingezet voor patiënten. Wisselend in Nederland en Curacao, zijn geboorteland. Curacao dat wij Nederlanders zo prachtig vinden als vakantieland, maar als het om kankerpatiënten gaat, laten we ze graag hun eigen broek op halen. Toen ik er enkele jaren geleden was en het ziekenhuis bezocht, alsmede Fundashon Prevenshon, het door Pinedo opgezette preventiecentrum voor borstkanker en eierstokkanker, overheerste een gevoel van schaamte. Wat laten wij onze landgenoten op pijnlijke manier in de steek. Druipt bij ons het geld van de wanden en weten we soms van gekkigheid niet waar we het aan moeten besteden, Curacao moet het met een oud en voor ons beschamend ziekenhuis doen.

  Pinedo is nieuwsgierig en dat merk je. In 1976 meldt een patiënt zich met keelkanker en overlijdt. 5 jaar later meldt zijn vrouw zich met dezelfde ziekte en overlijdt. Pinedo gaat op onderzoek uit en trekt de conclusie dat zij het van haar man heeft gekregen tijdens het vrijen. Kanker overdraagbaar door infectie? Pinedo wordt voor gek verklaard en door veel collega’s met de nek aangekeken. In 2008 krijgt Harald Zur Hausen, een goede vriend van Pinedo en met wie hij veel van zijn ideeën deelt en bespreekt, de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar het HPV virus als oorzaak van kanker. Pinedo is zo gek nog niet. In het boek worden veel voorbeelden van dit soort ‘nieuwsgierigheid conclusies’ getrokken en die veelal aanleiding zijn geweest voor Pinedo om op onderzoek uit te gaan.

  Schrijnend en voor patiënten ronduit tragisch is dat direct na het vertrek van Pinedo als afdelingshoofd van de afdeling oncologie in het VUMC, de chemopomp uit het protocol wordt geschrapt. Patiënten zijn vanaf dat moment aangewezen op ziek- en kaalmakende chemotherapie of aangewezen op dr. Thomas Vogl in Frankfurt. Een uiterst bekwame man in het Academische ziekenhuis aldaar (ik bezoek hem regelmatig), die net als Pinedo de patiënt voorop stelt. Zijn behandeling is uitstekend, maar wordt niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars en daarom moeten patiënten dit zelf betalen. Merkwaardig is dat dit Vogl verweten wordt, in plaats van de centra in Nederland die dit ook kunnen en samen sterk kunnen staan richting de zorgverzekeraar voor vergoeding in Nederland. Het wordt nog zotter als je bedenkt dat wat Pinedo jarenlang heeft toegepast bij patiënten met naar de lever uitgezaaide darmkanker, in de Verenigde Staten al jarenlang op grote schaal wordt toegepast en waar wij in Nederland, met veel geld van KWF Kankerbestrijding, in het ErasmusMC, een fase 3 trial uitvoeren om te ‘bewijzen’ dat het beter werkt dan de bestaande chemotherapie met bijbehorende zware operatie. Dit terwijl in New York, in het gezaghebbende Memorial Sloan Kettering Cancer Center, er al een studie is afgerond en gepubliceerd met 2368 patiënten. In die studie bleek dat patiënten gemiddeld 2 jaar langer leven. Wat Pinedo al lang geleden wist en deed, is elders bewezen, doen we hier dunnetjes over en onthouden we patiënten.

  ‘De ontdekkingsreis van Bob Pinedo’ is een must read voor alle patiënten in Nederland en daarbuiten om zich er van bewust te zijn dat er wel degelijk goede artsen en behandelingen zijn. Het is ook een must read en must learn voor de huidige generatie artsen, die de eigenschap ‘nieuwsgierigheid’ wordt afgeleerd op de universiteiten en het laatste sprankje er hardhandig uit laten slaan in de ziekenhuizen zelf, waar het protocol belangrijker is dan de patiënt. Direct na het zweren van de eed van Hippocrates, dienen alle nieuwe artsen een college ‘Patiëntendokter en kankerwetenschapper’ van Pinedo te volgen en te leren dat protocollen er zijn om te veranderen of om te negeren. De patiënt is het belangrijkste, daarna komt er een hele tijd niets en vervolgens enkele andere belangen. Zodra ze dat goed hebben begrepen, mogen ze met hun vingers aan een patiënt komen.

  Pinedo hijsen we op een voetstuk.

  Boekgegevens

  0
  Read More
 • De strategie naar kankerceldood

  De strategie naar kankerceldood

  Coen van Veenendaal, Patient Advocates, Peter Kapitein
  Posted on Monday, July 17th, 2017 at 3:55 PM by

  Net terug uit de VS en nog niet helemaal bijgekomen van alle nieuwe inzichten en ideeën. Want het bruist weer behoorlijk in mijn bovenkamer en samen met Peter heb ik tussen alle afspraken door de tijd gebruikt om de ideeën verder vorm te geven. Het lijkt of we weer op een bijzonder punt staan, waar de noodzaak maar ook de bereidheid om samen te werken steeds nadrukkelijker gevoeld wordt. De patiënt gaat hier alleen maar voordeel van ondervinden, want alleen met een maximale gezamenlijke inzet, kunnen we echt concrete stappen zetten in het vinden van ‘personalized therapies,’ of gepersonaliseerde therapieën in goed Nederlands ;-). Met nadruk op therapie wat dus verder gaat dan alleen medicijnen.

  Maar laat ik bij het begin beginnen. Ik ben de laatste tijd veel aan het lezen en onderzoeken wat de invloed van voeding is op het menselijk lichaam. Ik ben al langere tijd zeer geïnteresseerd in voeding en vooral ook periodes van onthouding van voeding, ofwel vasten. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat voeding een zeer cruciale rol speelt in onze gezondheid algemeen en kijkende naar de afgelopen 100 jaar, waarin een aantal ziektes enorm zijn toegenomen, is de link met een sterk gewijzigd voedingspatroon niet te negeren.

  Steeds meer wordt duidelijk dat wat we eten een sterke correlatie heeft met de gezondheid of ongezondheid van ons lichaam. Veel aandacht gaat uit naar de discussie wat nou gezonde voeding is en wat niet. Deze discussie wordt vertroebeld door vele belangen, sterke overtuigingen, stellige meningen en soms zelfs bijna religieus fanatisme. Vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt dan nog eens toegevoegd dat het praktisch onmogelijk is om de waarde van individuele voedingsonderdelen aan te tonen (hoe toon je aan dat een tomaat wel of niet gezonder is dan een broodje kaas?). De meest logische uitleg die ik gehoord heb is nog altijd: eet producten die zoveel mogelijk lijken op hoe ze in de natuur voorkomen (zou mijn overgrootmoeder het herkend hebben als voedsel…?) en bedenk of jouw voedsel geen overbodige schade toebrengt aan andere levende wezens.

  Waar echter nog weinig aandacht voor is, is niet eten. Vreemd aangezien vasten al een eeuwenoud gebruik is. In alle religies wordt een periode van vasten voorgeschreven met belangrijke fysieke en spirituele voordelen. Maar nog belangrijker is dat we in onze evolutie heel regelmatig te maken kregen met periodes van afwezigheid van voedsel. Overdaad werd telkens gevolgd door schaarste en evolutionair zijn we dus heel goed toegerust om langere tijd zonder voedsel te kunnen. Inmiddels is er ook in wetenschappelijke kringen steeds meer aandacht voor de gezondheidsvoordelen die vasten met zich meebrengt. Zeker in het geval van obesitas en diabetes 2 lijkt het heel nuttig om een aantal dagen niet te eten om de insulineresistentie onder controle te krijgen.

  Waar ik echter vooral door getriggerd werd, is dat ook kanker een hele sterke link heeft met voeding. Al lezende over de voordelen van vasten stuitte ik op het werk van prof Thomas Seyfried. Seyfried is celbioloog gepromoveerd op genetica. Zoals velen met hem, was hij er in de jaren 80 van overtuigd dat kanker een genetische ziekte is. Gaandeweg begon hij echter te twijfelen aan deze opvatting omdat hij ontdekte dat kankercellen niet alleen beschadigingen in het DNA, maar vooral ook in de mitochondriën (de energiecentrales van de cel) hadden.

  Vele jaren studie hebben hem ervan overtuigd dat kanker niet een genetische maar vooral een metabole ziekte is, ofwel een ziekte van de celstofwisseling. Dit sluit ook aan bij de bevindingen van Warburg in de jaren 20 van de vorige eeuw die aantoonde dat kankercellen geen zuurstof meer verbranden maar vooral glucose.

  Hier een uitleg van de ideeën van Seyfried: https://www.youtube.com/watch?v=dm_ob5u9FdM&t=7s

  Verder speurwerk levert helaas nog niet heel veel informatie op over het toepassen van dit gedachtegoed bij patiënten, maar het is absoluut een heel interessante gedachte en een plausibele theorie. Natuurlijk volgen we niet zomaar blind elke nieuwe theorie, want theorieën klinken al snel plausibel, want de praktijk van patiënten blijkt telkens toch weerbarstiger. Dus heb ik voor onze trip naar de VS deze theorie besproken met een aantal wetenschappers in het Erasmus MC.

  Daarbij werd me duidelijk dat het zeker een heel interessante aanpak is die echter niet voor elke patiënt zal werken, aangezien het niet zo eenduidig is dat elke kankercel alleen maar afhankelijk is van glucose. Maar zeker interessant om verder te onderzoeken en Seyfried heeft wel een heel interessante aanpak die veel verder gaat dan patiënten te adviseren geen suiker of andere koolhydraten te eten (ketogeen dieet).

  Peter en ik hebben deze theorie tijdens de afgelopen trip dan ook aan verschillende mensen voorgelegd en ook zijn we bij Thomas Seyfried langsgegaan in Boston College. Iedereen beaamde dat metabolisme zeker een belangrijke rol speelt, maar zeer waarschijnlijk niet de enige sleutel tot succes is. Gaandeweg ontvouwde zich dan ook een veel breder idee dan alleen het focussen op het metabolisme van de kankercellen. Er zijn namelijk nu een aantal hele interessante stromingen in de behandeling van kanker.

  Allereerst is er de groep wetenschappers die zich toeleggen op het ingrijpen op de verstoorde signalering van kankercellen. Door het repareren of juist blokkeren van de fouten die door de beschadigde DNA veroorzaakt worden, is men steeds beter in staat kanker terug te dringen. Deze ‘targeted therapy’ levert zeker winst, maar veelal geen genezing op.

  Een tweede belangrijke stroming is immunotherapie. De wetenschappers zijn steeds beter in staat ons eigen immuunsysteem, die kankercellen niet herkent als foute cellen, te stimuleren om ze op te ruimen. Zeker de laatste vijf jaar is hierin een enorme voortgang geboekt, wat voor veel patiënten een enorme verbetering heeft gegeven in hun prognose. En dan is er de metabole aanpak gepropageerd door o.a. Seyfried.

  Ons idee is om een groep top wetenschappers en artsen bij elkaar brengen die deze drie werelden (want het zijn aparte werelden) bij elkaar kunnen brengen en kunnen zoeken naar de beste combinatie.

  Het klinkt eenvoudig, maar in de praktijk natuurlijk bijna onmogelijk. Gelukkig zijn wij dol op onmogelijke uitdagingen, dus hebben we ons hierin vastgebeten en hebben we de eerste zaadjes al gepland. Het idee werd door een aantal van de mensen die we gesproken hebben ook direct omarmd, waarbij ze het geweldig vinden dat wij als patient advocates hierin het voortouw nemen.

  Het is toch bijna ondenkbaar dat een kankercel nog kan overleven als je hem uithongert, cruciale levenslijnen afsluit en zijn enige vijand, de immuun cel, in staat stelt hem de genadeklap te geven? Kortom, een hele inspirerende en uitdagende klus waaraan we vol goede moed zijn begonnen. En ons motto blijft ‘Opgeven is geen optie’, dus zullen we hem afmaken ook.

  Patient Advocates Coen (Erik) van Veenendaal en Peter Kapitein

  0
  Read More
 • Iedere schipper weet dat een sluis vertraagt!

  Iedere schipper weet dat een sluis vertraagt!

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Wednesday, July 22nd, 2015 at 4:14 PM by

  Minister Schipper heeft zich afgelopen week niet van haar beste kant laten zien als het om longkanker patiënten gaat. Een goed werkend medicijn, Nivolumab, wordt patiënten onthouden en in een sluis geplaatst.

  0
  Read More
 • Onder of boven het middenrif; het verschil tussen leven en dood?

  Onder of boven het middenrif; het verschil tussen leven en dood?

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Wednesday, July 1st, 2015 at 6:49 PM by

  ‘Omdat bij mij de kanker boven het middenrif zit kan ik naar dat medicijn fluiten, terwijl als het er onder had gezeten ik het wel zou krijgen’. Het is de emotionele uitbarsting van een patiënt met borstkanker en een BRCA-gen mutatie.

  0
  Read More
 • Een hopeloos beroep, maar wel in een hoopvolle tijd!

  Een hopeloos beroep, maar wel in een hoopvolle tijd!

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Friday, May 15th, 2015 at 7:49 AM by

  25 maart organiseerde Inspire2Live een congres omtrent longkanker. Een van de buitenlandse gasten was Benjamin Besse van het Institut Gustave Roussy. Benjamin begon zijn betoog met te vertellen hoe hij zijn vrienden vertelde dat hij longarts ging worden. Hoongelach viel hem ten deel.

  0
  Read More
 • When is enough, enough?

  When is enough, enough?

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Tuesday, March 17th, 2015 at 9:36 PM by

  Approximately 200 billion euros is spent on cancer research worldwide each year. This statistic could no doubt be slightly qualified; it may be higher, it may be lower.

  0
  Read More
 • Het is uiteindelijk onze zaak

  Het is uiteindelijk onze zaak

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Friday, October 31st, 2014 at 2:42 PM by

  De gezondheidszorg is er vanwege ons. Omdat er patiënten zijn, is er werkgelegenheid, industrie, omzet, winst en verlies en nog veel meer. Iedereen die je rond dit thema spreekt zegt dit te weten. Mijn reactie is veelal; dat je het weet is mooi, maar voel je het ook zo? Handel je er ook zo naar?

  0
  Read More
 • De patiënt bestaat niet. Ze staat voor u.

  De patiënt bestaat niet. Ze staat voor u.

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Wednesday, June 18th, 2014 at 12:05 PM by

  De patiënt bestaat niet. Ze staat voor u.

  De patiënt bestaat niet. Ieder mens, iedere patiënt, verschilt. En moet je verschillend behandelen. En toch halen we alle patiënten langs de richtlijn

  0
  Read More
 • Wat doen we patiënten aan?

  Wat doen we patiënten aan?

  Blogs, Peter Kapitein
  Posted on Sunday, May 4th, 2014 at 1:54 PM by

  Haar noemen we M. Het ziekenhuis waar ze voor darmkanker gediagnosticeerd is en behandeld gaat worden Ziekenhuis-A en de twee andere ziekenhuizen, in dezelfde plaats

  0
  Read More
 • The Power of Passion in Innovation

  Patient Advocates, Peter Kapitein
  Posted on Thursday, November 22nd, 2012 at 9:25 AM by

  by Peter Kapitein

  Working for a better life for people living with cancer and for their loved ones is the mainstay of our mission. With every new step we take, we first ask ourselves ‘What’s the benefit for the patient?’

  Inspire2Live is the umbrella organization that coordinates a range of programmes and events (also referred to as our beautiful sons and daughters) designed to accomplish our mission. What began as a joke in 2006 (cycling up mount Alpe d’Huez 6 times on one day) in a mere 5 years evolved into an initiative with a EU 50 million endowment earmarked for cancer-related research and applications, 6 events in Europe and the United States and relying on hundreds of volunteers that working with passion for the patients and their loved ones. Besides these national events, Inspire2Live has set up a global initiative called Understanding Life!, bringing together the best researchers and clinicians fully committed to getting cancer under control in 10 years’ time.

  Is this a simple goal? Yes it is, even though what needs be done will not always be equally easy. But ‘Never Ever Quit’ being our motto, we know one thing for sure: on 17 January 2021 cancer will be under control and people will be living Happy and Healthy lives in Harmony with cancer.

  In everything we do the patient is leading. We set up projects and activities with and around the patient. We take this approach to our events but also to research projects and treatment programmes. Whatever we do, it is always a joint venture between patients, researchers and clinicians. But patients First! We connect these three groups, asking them to give the best they have and then a bit more. We will always do so independently. While aware of all the systems we are dealing with, we make sure we will never become part of them. By steering this course, we are able to choose for the benefit of the patient under all circumstances.

  Now is this only possible for companies specializing in cancer care, you may wonder? Of course not. The principles of our initiative are simple and can be copied to every organisation. Let me explain this.

  Always tell why you do the things you do and not just what you do. People don’t buy what you do, people buy why you are doing it. Remember that the what and the how are always debatable, but that the why never is. And there is always a why in every company. Most of the time we have forgotten this but believe me: there is.

  Take to heart Mahatma Ghandi’s words: You must be the change you want to see in the world. If you want to achieve something, you must make the first step yourself and see what others do with it and how they respond. Then you make the second step, probably with one or two other people that have joined in to help you. Because they see why you do it they help you with the how and the what.

  Use as few rules as possible and see to it that responsibility is borne at every organisation level, down to the lowest level. The more rules the less thinking. People stop thinking if there are too many rules. Most of the people employed at your company know better how things should be done than you know. You know why the things have to be done. Most of the people in the company love responsibility. So give it to them and enjoy an empty agenda.

  Along the lines of these few principles we organized Inspire2Live, the events and the program Understanding Life! The most essential part is of course the Passion that is brought in by all the people that work in our organization. Passion for the patients and their loved ones. And we combine this with our strong motto: ‘Never ever quit!’. So if we are faced with a disappointment or failure we allow us only 5 seconds of sorrow and then ask ourselves: ‘What can I do to make it a success?’. We never complain because that’s useless. We never want to be in a position that we must explain to the patient that we stopped because of some problems that we couldn’t solve. Don’t search for a solution. Find it! And always be aware of The most urgent question in life: What do you do for other people? (Martin Luther King).

  The coming years we will make the next steps. We will set up more than 20 PR and awareness-enhancing events across the world and will raise more than EUR 250 million per year, if not more. But the most important goal that we will meet is that people will lead Happy and Healthy lives in Harmony with cancer. Together with their loved ones. Because that is the essence of life: living together.

  0
  Read More
© 2017 Inspire2Live. All Rights Reserved.