Inspire2Live vraagt minister Schippers: haal Nivolumab uit de sluis!
July 15, 2015

De patient advocacy organisatie Inspire2Live heeft middels een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport gevraagd om onmiddellijk haar vrijdag bekend gemaakte besluit om het kankergeneesmiddel Nivolumab in een “sluis ”te zetten weer ongedaan te maken. Alle schippers realiseren zich dat een sluis alleen maar vertraagt.

Het besluit van de minister komt er op neer dat dit geneesmiddel als eerste en tot nu toe enige nieuwe kankergeneesmiddel voorlopig niet wordt opgenomen in het regulier voorzieningenpakket van de ziektekostenverzekeringen. Omdat de werking van dit middel vele malen beter (+42%) is dan de tot nu toe gebruikte middelen tegen sommige soorten longkanker, vindt Inspire2Live dit volstrekt onaanvaardbaar.

Achterliggende reden voor het besluit van de minister is dat het nieuwe medicijn, dat vanaf september wordt toegelaten op de Nederlandse markt, erg duur is. De geschatte behandelkosten zijn circa 50.000 euro per patiënt per half jaar. Dit is uiterst merkwaardig, daar er een aantal medicijnen is dat minstens zo duur is. Er is dan ook sprake van willekeur en niet van een op de patiënt gericht beleid.

Inspire2Live is van mening dat een verlaging van de kostprijs van medicijnen niet mag worden afgedwongen over de rug van patiënten. Volgens Inspire2Live moet de minister op korte termijn in Europees verband met haar collega’s maatregelen treffen die voorkomen dat de farmaceutische industrie exorbitante winsten kan maken op levensreddende geneesmiddelen. Er zijn immers andere maatregelen te treffen dan die welke de patiënt treffen.

Daarnaast stelt Inspire2Live dat het middel Nivolumab al op dit moment en direct beschikbaar moet worden gesteld aan patiënten die dit nodig hebben. Het voldoet immers aan de stand der wetenschap en praktijk. Daarmee is de verstrekking en vergoeding volgens de Nederlandse spelregels een feit. Het gaat daarbij in Nederland om naar schatting 3000 patiënten per jaar. Alleen al door deze aantallen zou de kostprijs omlaag moeten. Mocht dit om welke reden dan ook niet gebeuren, dan zijn de budgetten van de zorgverzekeraars zeker toereikend om dit te vergoeden.

De producent van Nivolumab, dat onder de handelsnaam Opdivo op de markt wordt gebracht, is het farmaceutisch concern Bristol Myers Squibb met een geregistreerde winst in het eerste kwartaal van dit jaar van bijna 1,2 miljard dollar.

Lees hier de volledige brief aan minister Schippers

Voor directe broninformatie kunt u op onderstaande links klikken:
Medisch contact over Nivolumab
Bristol-Meyers Squibb leverancier van Nivolumab

P E R S B E R I C H T 15 juli 2015
Inspire2live.org
Our mission: Getting cancer under control and inspiring people to lead Happy and Healthy lives in Harmony with cancer!