Inspire2live kritisch over de rol van de overheid inzake vervolging tabaksindustrie
February 22, 2018

Met verbazing heeft Inspire2Live kennis genomen van het besluit van het openbaar Ministerie om niet over te gaan tot vervolging van de tabaksindustrie.

Het zou goed zijn geweest indien de strafrechter een uitspraak had gedaan over de strafbare feiten waarvan een groot aantal organisaties en patiënten, waaronder de patient advocates van Inspire2Live, aangifte heeft gedaan.

Daar wij de afweging van het OM niet begrijpen zullen wij Benedicte Ficq vragen om middels een artikel 12 procedure alsnog vervolging af te dwingen.

Daarnaast wil Inspire2Live ook de rol van de Nederlandse overheid bekijken met betrekking tot het toelaten van producten op de markt die bij gebruik een grotere hoeveelheid schadelijke stoffen doen vrijkomen dan wettelijk is toegestaan en die op grond daarvan alleen al nooit tot de markt toegelaten hadden mogen worden.

Daarbij dringt zich bovendien de vraag op hoe zich dat verhoudt tot het fundamentele recht op zorg voor gezondheid zoals vastgelegd in onder meer het Europese Handvest en wat de overheid verplicht haar burgers te beschermen tegen dit soort gevaren.