Inspire2Live draagt wetenschappelijke projecten over aan KWF Kankerbestrijding
March 4, 2014

Vandaag is de laatste handtekening gezet onder de overeenkomst tussen Inspire2Live en KWF Kankerbestrijding over de overname door KWF van de wetenschappelijke projecten van Inspire2Live. Met deze overeenkomst is zeker gesteld dat deze, door Inspire2Live geïnitieerde projecten, doorgaan. De projecten, die vanuit een subsidie van het KWF/Alpe fonds al werden gefinancierd, vallen nu dus onder directe aansturing van KWF. Inspire2Live is blij met het feit dat alle projecten doorgaan en zal zich in de toekomst richten op haar Patient Advocacy activiteiten. Hiervoor wordt binnenkort een nieuw bestuur benoemd.

Na de commotie die een half jaar geleden in de media ontstond rond Inspire2Live, kwam het voortbestaan van de projecten van Inspire2Live in gevaar. Inspire2Live en KWF Kankerbestrijding hebben hierna besloten alle projecten nogmaals te toetsen, te verantwoorden en over te dragen aan KWF Kankerbestrijding. Dit alles is nu opgelost en vastgelegd in een overeenkomst. Een proces van enkele maanden is hiermee op een goede en constructieve wijze afgerond. Het geschil rondom de projecten van Inspire2Live en de bijbehorende financiën is goed doorgenomen en opgelost.

Goede projecten

Er is veel gesproken over de projecten van Inspire2Live en de besteding van haar gelden. Daarover is nu duidelijkheid. De wetenschappelijke projecten die zijn geïnitieerd door Inspire2Live zijn goede en innovatieve projecten. Daarom worden ze nu door KWF Kankerbestrijding overgenomen.

Ook de financiën zijn getoetst. Uit onderzoek door een gerenommeerd accountantskantoor is geen enkele aanwijzing van onregelmatigheden, door Inspire2Live (inclusief aan Inspire2Live verbonden personen), naar voren gekomen. De medewerkers van Inspire2live en het wetenschappelijke programma Understanding Life! hebben goed werk verricht. Hierop wordt nu voortgebouwd.

Ook is het geld goed besteed. De bestedingen zijn ten goede gekomen aan de doelstellingen van het programma Understanding Life! en konden volledig verantwoord worden.

Toekomst

Op niet al te lange termijn zal er een nieuw bestuur aantreden bij Inspire2Live. Zeker is dat alleen de penningmeester Daniël Kleijn tijdelijk zal terugkeren om een zo soepel mogelijke overdracht aan het nieuwe bestuur te bewerkstelligen. Peter Kapitein blijft als Patient Advocate verbonden aan Inspire2Live.

Inspire2Live gaat verder als een 100% Patient Advocacy organisatie.