De toekomst van Inspire2Live
November 4, 2013

Na de tumultueuze media aandacht twee maanden geleden is het stil gebleven rond de stichting Inspire2Live. Ogenschijnlijk, want achter de schermen werd er hard doorgewerkt. Door het teruggetreden, nu interim bestuur, maar ook door onze gedreven Patient Advocates en de medewerkers aan onze wetenschappelijke projecten, Understanding Life!.

Het werk richtte zich in deze periode vooral op twee doelstellingen: de voortgang van de wetenschappelijke projecten en de Patient Advocacy.

Allereerst zijn er onze wetenschappelijke projecten. Die zijn van groot belang en moeten vanzelfsprekend worden doorgezet. Dit is niet alleen onze mening, en ook die van tal van vooraanstaande wetenschappers in binnen- en buitenland. Dat er enige scepsis in Nederland is ontstaan naar aanleiding van uitingen in de media is begrijpelijk, maar voor ons staat voorop dat we een aantal zeer belangrijke projecten en trials hebben opgestart en dat die moeten worden afgemaakt. Zo wordt er binnen deze programma’s zeer waardevol onderzoek gedaan, en het is vooral de internationale samenwerking tussen instituten binnen de Discovery Network die een grote meerwaarde heeft voor de effectiviteit. De projecten moeten worden voortgezet, daar werken we op dit moment hard aan, binnenkort zal duidelijk worden op welke wijze dit precies gaat gebeuren.

De Patient Advocates, onze patiententak die ijvert voor verbetering op het gebied van onderzoek en zorg voor kankerpatienten, is nog steeds volop bezig met het opzetten van initiatieven en projecten. Deze groep is onverminderd enthousiast bezig met onze missie en heeft aangegeven dit ook in de toekomst te willen blijven doen. De Patient Advocates zullen ook een zeer belangrijke rol krijgen in het opnieuw vormgeven van de toekomst van Inspire2Live.

De toekomst van Inspire2Live

Binnenkort zal er op deze site meer te lezen zijn over hoe de nieuwe organisatie eruit zal zien. Dan zullen we ook opnieuw verantwoording afleggen over onze projecten en hoe die in de toekomst door zullen gaan. Duidelijk is al wel dat de stichting doorgaat met een nieuw bestuur en, zoals al eerder besloten, met een nieuwe vorm van governance. In die nieuwe governance heeft inspire2live geen toezichthoudende rol voor events. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Uiteraard blijven wij onze ervaring graag delen met nieuwe initiatiefnemers van events. Inspire2Live heeft geleerd van het verleden en de manier waarop de organisatie is afgerekend. Dat mag niet meer gebeuren. We zijn het de patienten en hun naasten verplicht.

Dank

We willen hierbij ook alvast een dankwoord uitspreken aan al onze vrijwiliggers, supporters, wetenschappers en iedereen die ook in deze moeilijke tijden Inspire2Live heeft gesteund. We ontvingen naast kritiek namelijk ook veel steunbetuigingen uit binnen- en buitenland. Dat was hard nodig, en het sterkt ons in de gedachte dat we door moeten gaan met onze missie. Omdat kanker nog niet onder controle is en omdat opgeven daarom nog steeds geen optie is.