Wanneer staat de overheid op tegen hoge prijzen van medicijnen?
July 5, 2017

Inspire2Live wordt steeds meer betrokken in discussies over de prijzen van medicijnen. Zo was Peter Kapitein deelnemer in een paneldiscussie in Madrid bij de European Hematology Association over dit belangrijke onderwerp. In het panel zaten Richard Sullivan, health economist bij het Kings College in Londen en Andrew Rintoul, beleidsmaker bij de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

Kapitein benadrukt dat het de overheid is die weigert iets aan de prijzen te doen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de overheden van de BeNeLuxA (België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk). Zij doen serieuze pogingen om de prijzen te beteugelen. Op Europees niveau is de overheid echter het probleem en niet de oplossing.

De Europese Unie kan eenvoudig de prijzen vastzetten op een maximum niveau. Wanneer vanuit Europa bijvoorbeeld het duurste kankermedicijn Nivolumab op een maximumprijs van € 50.000,00 wordt gezet, is  dit de prijs. De industrie zal het zonder meer voor dit bedrag ter beschikking stellen. Immers; de landen van  de BeNeLuxA kunnen nog genegeerd worden, maar de markt van heel Europa zal dit zeker niet.

De EU heeft de macht om de prijs te beteugelen en doet dit niet. Omdat de belangen van de industrie in de landen Duitsland, Engeland en Frankrijk te groot zijn en de lobby van de industrie hier sterker is dan sommige politici willen. De overheid in die landen danst naar de pijpen van de industrie. Het Medisch Industrieel Complex is hier zo krachtig dat in sommige landen de medicijnen zo duur zijn dat ze niet gegeven worden en in landen als Nederland nog wel, maar dat hier de grenzen in zicht dreigen te komen.

Inspire2Live is van mening dat als de overheid weigert de prijzen te beteugelen er geen maximumprijs voor het medicijn is vanuit het perspectief van de patiënt. Of het nu €10, € 1.000 of € 100.000 kost; we willen het gewoon hebben.

Met een overheid die weigert de prijzen te beteugelen hebben we geen medelijden.
Met patiënten wel.