Waarom vragen artsen het antwoord niet aan de patiënt?
March 3, 2017

Nieuwe dure behandelingen leggen een grote druk op de zorguitgaven.

Medisch specialisten willen dat de politiek zich uitspreekt over de vraag hoeveel geld zij over hebben voor medische behandelingen.

Volgens Inspire2live dienen kosten van medicijnen gerelateerd te zijn aan de waarde voor de patiënt. Deze waarde kan alleen de patiënt bepalen en niet de politiek, de artsen, de industrie of de overheid. Hiermee is de patiënt de belangrijkste gesprekspartner in het debat over de zorgkosten. Patiënten stellen niet alleen vragen, maar dragen ook oplossingen aan.

Inspire2live denkt dat deze, op Value Based Health Care gebaseerde, prijsbepaling een belangrijke toevoeging is aan haar eerder aan de minister aangeboden oplossingen voor het probleem van de dure kankermedicijnen. Deze eerdere oplossingen zijn:

  1. Vaststellen van een maximumprijs door de European Medicines Agency
  2. Public funded trials: de overheid initieert en financiert trials
  3. Het zo snel mogelijk importeren van generieke en off patent medicijnen. Dit is volstrekt legaal.
  4. Het importeren van ingrediënten van gepatenteerde medicijnen en deze in Nederland in elkaar zetten volgens de geldende richtlijnen van de apothekers. Hiermee schenden we het patentrecht, maar Inspire2live wil graag een uitspraak ontlokken over de principes rechtvaardigheid, redelijkheid en billijkheid.