Ook Inspire2Live sluit zich aan bij de aanklacht tegen de tabaksindustrie!
February 17, 2018

Roken is een van de onomstotelijk en overtuigd aangetoonde oorzaken die bijdragen aan de ontwikkeling van kanker. Dit staat vast.

Het tegengaan van tabaksverslaving is daarom een van de speerpunten van Inspire2Live.

Graag sluit Inspire2Live zich daarom aan bij het initiatief van Stichting Rookpreventie Jeugd en Sickofsmoking en meldt ze zich aan als belanghebbende partij in de strafzaak tegen de tabaksindustrie.

Wij doen aangifte omdat:

  1. Er jaarlijks in Nederland meer dan 20.000 doden en wereldwijd meer dan 6 miljoen doden te betreuren zijn door het bewust schade toebrengen door de tabaksindustrie.
  2. De tabaksindustrie bewust haar product samenstelt om zoveel mogelijk mensen verslaafd te maken. Interne documenten van de industrie tonen dit ook aan.
  3. De tabaksindustrie bewust haar marketing richt op jongeren, die kwetsbaar zijn voor beïnvloeding en hiermee een gegarandeerde omzet van 50 rokende jaren per individu wordt veroorzaakt.
  4. De overheid vooralsnog niet van plan is de tabaksindustrie een wezenlijke beperking op te leggen om dit kankerverwekkende en dodelijke product uit de schappen van winkels te halen.

 

Wat we ook doen om behandelingen tegen kanker meer toegankelijk en medicijnen tegen kanker betaalbaarder te maken; dit is veel minder zinvol of zelfs zinloos, als we niet aan de vóórkant van het probleem gaan werken!

Dus preventie, voorkomen dat mensen (kanker)patiënt worden!