Naar aanleiding van de uitzending van Medialogica
April 2, 2014

Het bestuur van Inspire2Live is verheugd met de, wat ons betreft, zeer correcte en volledige uitzending van het programma Medialogica gemaakt door Cees Overgaauw en Judith Konijn. Zij hebben als geen ander de moeite genomen om door grondige research de feiten boven tafel te halen en een compleet beeld te schetsen van wat er precies is gebeurd in aanloop naar en tijdens het mediaspektakel dat vorig jaar augustus plaats vond rond Coen van Veenendaal en Inspire2Live. Het doet ons goed dat na zo’n uitvoerig onderzoek blijkt dat er rond Coen van Veenendaal en andere betaalde krachten van het wetenschappelijke project Understanding Life! niets onoorbaars is gebeurd. Als bestuur van Inspire2Live hebben we onze verantwoordelijkheid al in september genomen door aan te kondigen dat we zouden vertrekken. Daar staan we nog steeds achter.  Niet omdat we vinden dat we als enigen verantwoordelijk zijn voor de ontstane ophef, maar omdat de organisatie hierdoor beter haar rol kan vervullen, zonder discussie.

Projecten

Intussen is duidelijk dat de projecten gestart door Inspire2Live (Understanding Life, The Discovery Network) een toegevoegde waarde hebben in de strijd om van kanker een chronische ziekte te maken. En dat er Inspire2Live zorgvuldig is omgegaan met de door KWF verstrekte subsidiegelden. Deze projecten zijn mede daarom integraal overgenomen door KWF Kankerbestrijding. Ook steunt KWF het zogenaamde Dream Team, dat haar basis heeft in het Inspire2Live project Discovery Network en de eerdere conferenties rond Understanding Life!  Dit en het feit dat betrokken onderzoekers in binnen- en buitenland steeds achter de projecten zijn blijven staan, is een belangrijk signaal dat we altijd zorgvuldig met de subsidiegelden zijn omgegaan. De reacties na de zomer van 2013 waren in de onderzoekswereld, onder betrokken medici en patiënten vooral dat we door moesten gaan. En dat hebben we gedaan, door onze Patient Advocates een nog prominentere rol te geven.

Patients first!

Nu het bestuur alle lopende zaken heeft afgehandeld is de weg nu open voor een nieuw bestuur. Dat gaat opereren in een nieuwe structuur, met een nieuwe raad van advies, zoals die al eerder vorig jaar bedacht was. De Patient Advocates vormen de kern van de nieuwe organisatie. Zij houden zich op verschillende vakgebieden bezig met o.a. innovatie, zorgverbetering, kennisdelen en rechten voor de patiënt. Alles vanuit het oogpunt van diezelfde patiënten en hun naasten. Dit blijft de kern van al ons handelen.

Nieuw bestuur

Binnenkort wordt het nieuwe bestuur van Inspire2Live bekend gemaakt. Hoe dit bestuur is samengesteld is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat we nog steeds hetzelfde doel nastreven: kanker tot een beheersbare ziekte maken. Dat zullen we doen vanuit onze kracht: we gaan nog nadrukkelijker netwerken bouwen en samenwerking opzetten tussen topwetenschappers.

Dankwoord

Vanuit het aftredende bestuur willen we iedereen die de afgelopen periode bij Inspire2Live betrokken is geweest en de organisatie ook in deze moeilijke periode heeft gesteund, bedanken, zowel de vrijwilligers, de wetenschappers, onze werknemers en de supporters. We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Daarnaast hebben we het volste vertrouwen in de Patient Advocates die met hun niet aflatende inzet het belang van de zieke op de agenda blijven zetten. Zo blijven we samen het verschil maken.

Klik hier voor de link naar de site van Medialogica: http://omroep.human.nl/medialogica