Stappenplan voor effectievere behandeling hersentumoren
October 30, 2015

29 oktober 2015

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 2.500 mensen een hersentumor gediagnosticeerd. Bij ongeveer 1.000 mensen betreft het een glioom*, waarvoor effectieve behandelmethoden nog ontbreken. Inspire2Live en het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam komen nu met een concreet stappenplan wat een doorbraak in de behandeling van mensen met een hersentumor moet bespoedigen.

Gisteren, tijdens de internationale Brain Tumour Awareness Week, organiseerden Inspire2Live en het Hersentumorcentrum Amsterdam van VUmc een internationale conferentie van hersentumorspecialisten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Doel van de conferentie : een aanzet geven tot een doorbraak in de behandeling van hersentumorpatiënten middels het opstellen van een concreet aanvalsplan. De prognose voor mensen met een glioom is gemiddeld slechts 1 tot 1,5 jaar, met weinig tot geen vooruitgang in behandelingen in de laatste 10 jaar. Topspecialisten vanuit de hele wereld kwamen woensdag bijeen om over dit onderwerp te brainstormen en aan een oplossing te werken.

Concreet stappenplan

“We zijn blij dat we onze krachten konden bundelen en dat dit tot een concreet stappenplan heeft geleid”, zegt neuroloog Jaap Reijneveld van het VUmc Hersentumorcentrum Amsterdam. Het plan bestaat uit de 5 volgende punten:

Er wordt binnen 6 maanden een consortium gevormd bestaande uit Nederlandse hersentumorcentra, collectebusfondsen, patiënt advocates en de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie.Dit consortium gaat een datasysteem opzetten waarin informatie van alle Nederlandse hersentumorpatiënten wordt verzameld.Het consortium zal onderzoeken of het nuttig is om aan te haken bij reeds lopende klinische studies, waarbij patiënten met verschillende soorten tumoren worden samengevoegd op basis van overeenkomstige genetische afwijkingen (zogenaamde ‘basket’ trials).Het consortium zal daarnaast in gesprek gaan met de farmaceutische industrie om te komen tot een structurele samenwerking op basis van uitwisseling van informatie en toegang tot veelbelovende nieuwe geneesmiddelen. Hierbij zal getracht worden om individuele hersentumorpatiënten op grond van genetische markers met verschillende medicijnen te behandelen (een zogenaamde ‘umbrella’ trial).Behandelstrategieën waarvan therapeutisch voordeel wordt gevonden bij trials die in Nederland zijn voltooid, kunnen in Europees verband verder onderzocht worden.

“We gaan het stappenplan zo snel mogelijk uitvoeren. Inspire2Live zal de betrokken partijen bij elkaar brengen en aansporen om ook echt te doen wat nodig is om tot het beste resultaat voor de patiënt te komen. Daarnaast zullen we gezamenlijk gaan optrekken in het verkrijgen van financiering van deze plannen”, zegt Peter Kapitein van Inspire2Live.

*Een glioom is een tumor die ontstaat in de hersenen en soms het ruggenmerg, en wordt glioom genoemd vanwege de oorsprong uit gliacellen. Gliomen worden geclassificeerd door hun celtype, gradatie, en locatie.