Concentratie van kankerzorg
September 2, 2020
Concentratie van kankerzorg: Inspire2Go

Concentratie van kankerzorg.. Inspire2Live streeft hier al jaren naar. Zo kun je de kwaliteit verbeteren én patiënten helpen met informatie over ziekenhuiskeuze. De website www.inspire2go.nl informeert en ondersteunt patiënten bij de keuze voor het beste ziekenhuis.

Naar verschillen tussen de behandelingen en de resultaten in verschillende centra is ook veel onderzoek gedaan.

Dit artikel op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK) gaat in op die grote praktijkvariatie tussen ziekenhuizen bij veel kankersoorten: https://nfk.nl/nieuws/nfk-slaat-alarm-bij-veel-kankersoorten-grote-praktijkvariatie-tussen-ziekenhuizen

Ben je meer geïnteresseerd in goed gedocumenteerd en onderbouwd cijfermateriaal? Dat vind je in dit onderzoek: https://www.sirm.nl/docs/Concentratie-complexe-behandelingen.pdf