Verbied niet het roken, maar de verkoop van tabak
March 25, 2019

Verbied niet het roken, maar de verkoop van tabak

In 1972 verloren ruim 3000 mensen het leven in het verkeer. 400 hiervan waren kinderen. Wandelaars, fietsers, bromfietsers, motorrijders en automobilisten. In 1971 waren er veel minder auto’s en inwoners dan vandaag. In 2017 vielen er 613 doden te betreuren. Veel minder doden en meer verkeer. Dat is te danken aan maatregelen die genomen zijn en veelal in wetten zijn vastgelegd. Denk aan de veiligheidsgordel en de helm voor bromfietsers. Betuttelen helpt.

Overheidsingrijpen helpt. Soms heb ik er moeite mee om het toe te geven dat overheidsingrijpen verstandig is, maar het verkeer bewijst dat het goed kan zijn. De overheid is er om de burger te beschermen en soms ook tegen zichzelf in bescherming te nemen. De vrije wil om zonder veiligheidsgordel of helm deel te nemen aan het verkeer, wordt overruled door de overheid. En terecht.

De overheid (politici zijn verantwoordelijk; zij maken wetten), is er voor het beschermen van de burger tegen gevaren. Bruggen die in kunnen storten, gevaar van terroristen, gevaar voor fipronil in eieren: de politici komen ervoor terug van reces (de Haagse vakantie). En terecht.

De overheid reguleert de toegang tot de markt voor medicijnen onder andere omdat medicijnen een gevaar voor de gezondheid van de patiënt kunnen betekenen. Denk aan het softenon schandaal: ‘Dat nooit weer.’ De overheid draagt zorg voor onze gezondheid. En terecht.

Jaarlijks zijn er ruim 20.000 doden te betreuren door tabak. Een product dat dodelijker is dan wapens; het maakt meer slachtoffers. De marketing van de industrie is voornamelijk gericht op onze jeugd. Dit product is op meer plaatsen te koop dan brood. Het is legaal te koop. De politici komen niet terug van reces en de overheid laat het gewoon gebeuren. Dit is onterecht. 

Waarom doen we er niets tegen? Voor een belangrijk deel omdat we ons steeds laten verleiden tot een discussie over de vrije wil. En dat moeten we niet doen. Ik ben ervan overtuigd dat de vrije wil niet bestaat bij verslaving, maar filosofen (mijn volk) voeren deze discussie al meer dan 2000 jaar en hebben het antwoord nog niet definitief kunnen geven. De discussie moet gaan over de vraag of het een kankerverwekkend product is? Ja en dat is al decennia geleden bewezen. En kankerverwekkende producten mogen niet tot de markt toegelaten worden. Dat weten we ook al decennia. 

De overheid en de politici doen hun werk niet goed en daar moet wij ze op aanspreken. Gelukkig zijn er enkele moedige strijdsters die ons voorgaan en doorzetten. Zij verdienen onze steun. Ook de steun van rokers, want verreweg de meeste rokers willen stoppen. Wat van belang is: niet de rokers zijn de schuldigen, maar iedereen die betrokken is bij de handel in tabak. Niet juridisch, maar wel moreel. Feitelijk zijn het drugsdealers.

Daarom: Verbied niet het roken, maar de verkoop van tabak. Natuurlijk gaat een deel over de grens kopen en een deel gaat illegaal, maar volgens die redenering moeten we ogenblikkelijk heroïne legaliseren. Wat echter van groot belang is: die ruim 20.000 doden per jaar, zijn er over 20 jaar nog maar enkele duizenden. Een mooi begin.

Peter Kapitein, Patient Advocate Inspire2Live