Een greep uit het leven van een Patient Advocate: Huig Schipper

Blogs

Posted on Friday, March 23rd, 2018 at 8:39 AM by

Hoe hij zich inzette voor de PREHAB studie. Een voorbeeld van Value Based Healthcare. En een programma waarin de patiënt centraal staat.

Huig vertelt:

Begin 2015 kreeg ik een mail van mede Patient Advocate Peter of ik met Gerrit Slooter en Stefan van Rooijen van het Maxima Medisch Centrum (MMC) zou willen praten over een onderzoek dat ze wilden starten. Onderzoek was een nieuwe tak van sport voor ze en ik woonde toch dichtbij in Eindhoven en ben ook nog eens ervaringsdeskundige op het gebied van darmkanker, het onderwerp van onderzoek.

Op basis van een onderzoeksaanvraag aan het KWF en zonMW heb in de zomer een gesprek met beide gehad.

Het doel van het onderzoek was dat het MMC artsen en de Raad van Bestuur een grote verbetering wilden bewerkstelligen. Namelijk het halveren van het aantal geopereerde darmkanker patiënten met naad-lekkage ten gevolge van de operatie. Het middel dat ze hiervoor wilden inzetten was conditieverbetering van de patiënt in de paar weken voorafgaande aan de operatie. Een ‘preventief-preoperatief-actief’ programma om fysieke en mentale conditie en voedingstoestand te optimaliseren, ook wel gedoopt als ‘prehabilitatie’. Zowel de ernst van de kwaal, als de remedie, spraken mij als patiënt erg aan.

Het gesprek leidde tot een aantal aanpassingen in het projectvoorstel en een letter of commitment van Inspire2Live bij het voorstel. Desondanks werd de aanvraag vanwege de magere wetenschappelijke onderbouwing afgewezen.

Door een ander eindpunt dan de naadlekkage te kiezen en een consortium aan te gaan met andere onderzoeksinstellingen onder het ERAS 2.0 protocol zijn ze er uiteindelijk toch in geslaagd hun onderzoeksaanvraag een tweede keer gehonoreerd te krijgen.

Later is er door mij intensief overlegd met een medewerker van het Nationaal Fonds Tegen Kanker (NFTK) over een bijdrage ten behoeve van het onderzoek. De aanpak via conditieverbetering past erg goed bij hun doelstelling. Na een ondersteuningsbrief van Inspire2Live is daar ook door het bestuur van het NFTK een subsidie verleend.

Huig Schipper
Mei 2017

  • Share this:

No comments

© 2017 Inspire2Live. All Rights Reserved.