Goede zorg kan niet zonder Patient Advocates

Goede zorg kan niet zonder Patient Advocates

Blogs, Veronica van Nederveen

Posted on Tuesday, April 15th, 2014 at 1:53 PM by

Waarom is het werk van Patient Advocates van Inspire2Live essentieel voor goede zorg? Als je ziek bent, wil je snel helemaal beter worden. Dat kan de patiënt vaak niet alleen, daarvoor is dan professionele hulp nodig. Over de noodzakelijke hulp hebben we als patiënt hoge verwachtingen. En die komen niet altijd uit, zo weten wij PA’s. De zorg blijkt dan niet goed georganiseerd voor de patiënt. De patiënt komt te kort.

De professionele hulp in de gezondheidszorg is van ouds her georganiseerd vanuit het hulpaanbod. Alle betrokken hulpverleners zeggen het beste voor te hebben met de patiënt. Maar de patiënt zelf is daar niet of nauwelijks bij betrokken.

Het is bedroevend te constateren dat anno 2014 in de organisatie van de zorg, de patiënt niet voorop staat in denken én doen. Dit is een hardnekkige vergissing. Want zonder patiënt is er niet eens zorg nodig!

De gezondheidszorg zit ingewikkeld in elkaar, er zijn heel veel mensen in zeer verschillende rollen bij betrokken. Weinig mensen hebben overzicht, goede beslissingen zijn daardoor zeldzaam. In de dagelijkse praktijk kan de patiënt het goed treffen maar ook niet-goed, zo hebben ook wij PA’s dat meegemaakt. Dat terwijl de patiënt recht heeft op goede zorg.

De belangrijkste opdracht van de zorg ‘de patiënt helpen beter te worden’, zit zo doende in de knel. Maar de patiënt kan wel ‘de zorg helpen beter te worden’. Namelijk door er voor te zorgen dat het belang van de patiënt het nieuwe referentiepunt bij beslissingen wordt. Bij iedere beslissing in de zorg moet de vraag gesteld worden ‘is dit in het belang van de patiënt’?

Van de huidige betrokkenen in de zorg verwacht ik geen oplossing. De onderlinge belangen zijn enorm groot en zeer verweven, niemand durft een echte verandering in te zetten. Idem de patiëntenorganisaties, zij zijn vrijwillig een onderdeel van de macht geworden. Dit gezelschapsspel verandert daarom niet vanzelf. Maar de verandering is voor de patiënt wel noodzakelijk. De zorg moet voor iedereen sneller en beter beschikbaar zijn.

De PA’s van I2L weten uit ervaring wat wel en niet in hun belang is. PA’s van de onafhankelijke I2L beweging gaan er voor zorgen dat bij elke beslissing in de zorg de vraag wordt beantwoord is dit in het belang van de patiënt? Deze vraag moet vanzelfsprekend worden en in alle openheid worden beantwoord. Het antwoord kan alleen worden gegeven als de patiënt als gelijkwaardige partij is betrokken. Zo draagt de patiënt mee verantwoordelijkheid voor de goede organisatie van de zorg en voor zijn eigen welbevinden.

Daarom kan goede zorg niet zonder de Patient Advocates van Inspire2Live. En daar werk ik graag aan mee!

  • Share this:

No comments

© 2017 Inspire2Live. All Rights Reserved.